algemene voorwaarden lekker weg

HEMA kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op https://lekkerweg.hema.nl.

Een lekker weg thema kopen

Lekker weg thema’s zijn verkrijgbaar in de vorm van een doosje met daarin een tegoedpas (de lekker weg tegoedpas). De lekker weg thema’s zijn verkrijgbaar in de winkels.

Geldigheid van de lekker weg tegoedpast

Vanaf de datum van uitgifte is de lekker weg tegoedpas 2 jaar geldig voor maximaal 1 activiteit van de waarde van de pas, tenzij anders vermeld. De vervaldatum kan op hema.nl/lekkerweg worden opgezocht door het kaartnummer in te voeren op de webpagina. Na invoer van het kaartnummer wordt de aanbodpagina getoond met daarop de vervaldatum en de (contact)gegevens van de actuele deelnemende locaties. De lekker weg tegoedpas dient voor de vervaldatum te zijn verzilverd bij een deelnemende locatie naar keuze. Alleen een lekker weg tegoedpas met een geldig en door HEMA geactiveerd kaartnummer is geldig. Het kaartnummer zal bij betaling worden geactiveerd. Iedere lekker weg tegoedpas heeft een uniek kaartnummer dat slechts éénmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal beschadiging en/of verloop van de lekker weg tegoedpas wordt het aankoopbedrag van het lekker weg thema doosje niet gerestitueerd door HEMA .

Een lekker weg arrangement reserveren

Een reservering maken voor een hotelkamer of restaurant is niet mogelijk via deze site. Je dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met de locatie. Meld bij de reservering altijd dat je in het bezit bent van een lekker weg tegoedpas. Voor de wellness arrangementen dien je wél via onze website te reserveren. Dit kan alleen met een geldige code via de button ‘reserveren’. De tegoedpas wordt dan direct verzilverd. Je dient de bevestiging die je per e-mail ontvangt én de tegoedpas altijd mee te nemen naar de locatie bij het bezoek. De deelnemende locaties zijn gerechtigd een reservering te weigeren bij beperkte beschikbaarheid. Aan reserveringsaanvragen kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankomst dient u de originele lekker weg tegoedpas ter betaling in te leveren bij de desbetreffende locatie. De deelnemende locaties kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg altijd de website voor de actuele locaties.

Retouren

Alleen een ongeopend en niet verzilverd lekker weg thema doosje kan in de winkel worden geruild binnen 30 dagen na aankoop.
Bij een online aankoop heeft een klant 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat de klant de aankoop van het lekker weg thema doosje binnen 14 dagen ongedaan kan maken. Het recht op herroeping vervalt zodra de lekker weg tegoedpas is verzilverd. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan een klant gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, te raadplegen via: https://images.hema.nl/media/NL/pdf/HEMA_modelformulier_herroeping.pdf

Een reservering annuleren

Een gemaakte reservering kan uitsluitend in direct overleg met de locatie worden gewijzigd of geannuleerd. Er kunnen hier voorwaarden en/of kosten aan verbonden zijn. In het geval van een no-show (niet nakomen van uw reservering) komt de waarde van uw lekker weg tegoedpas te vervallen. Uw lekker weg tegoedpas wordt dan als verzilverd beschouwd.

Aansprakelijkheid

HEMA verricht alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op deze website. HEMA is niet aansprakelijk (behoudens bij opzet of bewuste roekeloosheid) voor enige vorm van schade die volgt uit het gebruik, het niet kunnen gebruiken van deze website, of voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website. Alle op de website getoonde informatie is onder voorbehoud van typfouten.

De verantwoordelijkheid van HEMA strekt uitsluitend tot de levering van het lekker weg thema doosje en de activering van de lekker weg tegoedpas. De uitvoering van lekker weg arrangementen is in handen van de deelnemende locaties zelf en valt daarom buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van HEMA. In het bijzonder is HEMA niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de arrangementen door derden en/of klachten over de invulling van het arrangement.

Meeluisteren

In het kader van onze kwaliteitsbewaking bestaat de mogelijkheid dat telefonische gesprekken met onze klantenservice worden opgenomen. Deze gesprekken worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt.

Overige voorwaarden

Op alle online aankopen zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden Thuiswinkel, deze voorwaarden zijn te vinden op hema.nl. Op een lekker weg arrangement kunnen daarnaast specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn. Deze actievoorwaarden zijn gedurende de verkoopperiode online te raadplegen bij het desbetreffende lekker weg arrangement. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden Thuiswinkel en/of de eventuele actievoorwaarden, geldt de volgende rangorde: (i) specifieke actievoorwaarden bij een lekker weg arrangement, (ii) deze algemene voorwaarden, en (iii) algemene voorwaarden Thuiswinkel (enkel van toepassing bij online aankoop).

Klachten

Klachten over de locatie of activiteit, dienen ter plekke te worden gemeld bij de locatie zelf. De locatie heeft dan de mogelijkheid om direct werk te maken van uw klacht. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de lekker weg klantenservice door te bellen naar +31 (0)20 308 06 18 of te mailen naar hlw@hema.nl.