algemene voorwaarden

een lekker weg thema kopen

Lekker weg thema’s zijn verkrijgbaar in de winkels en online via hema.nl/lekkerweg Lekker weg thema’s zijn verkrijgbaar in de vorm van doosjes, met daarin een arrangementenfolder en een tegoedpas.

geldigheid van de tegoedpas van een lekker weg arrangement

Vanaf de datum van uitgifte is de tegoedpas 2 jaar geldig voor maximaal 1 activiteit van de waarde van de pas, tenzij anders vermeld. De vervaldatum kan op hema.nl/lekkerweg worden opgezocht door het kaartnummer in te voeren op de webpagina. Na invoer van het kaartnummer wordt de aanbodpagina getoond met alle informatie betreffende de locaties behorende tot het aangekochte lekker weg thema. De vervaldatum staat bovenaan de pagina weergegeven. De tegoedpas dient voor de vervaldatum te zijn verzilverd bij een locatie naar keuze. Verlenging van de geldigheidstermijn is niet mogelijk. Na het verlopen van de vervaldatum vindt geen restitutie plaats. Alleen een tegoedpas met een geldige en door HEMA geactiveerd kaartnummer is geldig. Het kaartnummer is bij betaling geactiveerd. HEMA behoudt zich het recht voor, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, het unieke kaartnummer bij het niet nakomen van de betalings- en/of reserveringsverplichting te blokkeren, waarmee de waarde onomkeerbaar komt te vervallen. Iedere tegoedpas heeft een uniek kaartnummer dat slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal en/of beschadiging van de tegoedpas, waardoor deze niet meer bruikbaar wordt geacht, keert HEMA geen nieuwe tegoedpas uit.

een arrangement reserveren met de lekker weg tegoedpas

U bent verplicht om te reserveren met uw HEMA tegoedpas rechtstreeks bij een hotel, restaurant, saunacomplex of een andere activiteit van uw keuze. Meld bij uw reservering altijd dat u in het bezit bent van een HEMA tegoedpas. De contactgegevens van de locaties staan vermeld in de bijgeleverde arrangementenfolder, wanneer u in bezit bent van een doosje, en op www.hema.nl/lekkerweg. De reservering is een transactie tussen de locatie en de klant die de reserveringsaanvraag indient. Aan reserveringsaanvragen kunnen geen rechten worden ontleend. De lekker weg arrangementen zijn te verzilveren op basis van plaats- en prijsbeschikbaarheid van de locaties. De aanbieders zijn gerechtigd een reservering te weigeren bij beperkte beschikbaarheid. Bij aankomst dient u de originele HEMA tegoedpas ter betaling in te leveren bij de betreffende locatie.

retouren

Een geldig en ongeopend lekker weg doosje en/of tegoedpas van het online assortiment op bijbehorende brief voorzien van barcode kan tot 14 dagen na aankoop met bewijs van betaling geretourneerd worden voor contanten, en/of een HEMA en/of een ander product.

een reservering annuleren

Indien u een definitief gemaakte reservering wilt annuleren, kunnen hier voorwaarden en/of kosten aan verbonden zijn. Hiervoor gelden de annuleringsvoorwaarden van de onderneming van de activiteit waar u gereserveerd heeft. In het geval van een no-show (niet nakomen van uw reservering), komt de waarde van uw HEMA tegoedpas te vervallen. Uw tegoedpas wordt dan als verzilverd beschouwd.

aansprakelijkheid

HEMA verricht samen met haar leverancier alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op deze website. HEMA en/of haar leverancier zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die volgt uit het gebruik, het niet kunnen gebruiken van deze website of voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website. Alle op de website getoonde informatie is onder voorbehoud van typ- druk- en zetfouten. HEMA en haar leverancier leveren uitsluitend de tegoedpas waarmee door de klant een aantal specifiek gedefinieerde diensten/belevenissen kunnen worden afgenomen. De uitvoering van die diensten of belevenissen is in handen van zelfstandige derden en valt daarom buiten de verantwoordelijkheid van HEMA en haar leverancier. HEMA en haar leverancier aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de diensten/belevenissen door derden. HEMA, noch haar leverancier keert enige vergoeding uit bij verlies of verval van de tegoedpas, klachten over de invulling van de belevenis/dienst of onduidelijke informatieverschaffing.

toevoeging op algemene voorwaarden lekker weg

Op alle online aankopen zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden Thuiswinkel, welke zijn te vinden op hema.nl. Op de lekker weg acties zijn tevens actievoorwaarden van toepassing. Deze actievoorwaarden staan dan in de verkoopperiode online aangegeven op hema.nl/lekkerweg. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden Thuiswinkel en/of de eventuele actievoorwaarden, geldt de volgende rangorde: actievoorwaarden algemene voorwaarden lekker weg algemene voorwaarden Thuiswinkel

klachten

Klachten over uw locatie of activiteit, dienen ter plekke te worden gemeld. De locatie heeft dan de mogelijkheid om direct werk te maken van uw klacht. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de HEMA lekker weg klantenservice door te bellen naar +31 (0)20 308 06 18 of te mailen naar hlw@hema.nl.